Hủy

KaoBB - Một thành viên mới của gia đình BigBB, BigBB Plus

Điểm bán

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Trung Khánh Xóm 4 Hải Bối 0905091657
2 QT Bình Nguyên 2 Đội 7 Thôn bầu -Kim Chung 0975469144
3 QT Bình Nguyên Đội 7 Thôn Bầu Kim Chung 0975469144
4 QT Nguyệt Liên Hậu Dưỡng Kim Chung 01659915732
5 QT Hoa Anh Đào Chợ Bầu Kim Chung 01649759891
6 QT Việt Tùng Đội 7 Thôn bầu Kim Chung 01234716468
7 QT Thanh Bình Thôn Nhuế Kim Chung 0987992002
8 QT Hapharco Chợ Tó Cao Lỗ TT Đông Anh 0914563466
9 QT Lê Hoa 40 Tổ 28 TT Đông Anh 0977305702
10 QT Việt Tiến 41A Tổ 33 TT Đông Anh 01235155972
11 QT Yến Bảy Thụy Lâm 0
12 QT Hữu Đức Mai Châu Đại Mạch 01648911829
13 QT Sang Hạnh 208 Phố Vân Trì 0972758756
14 QT Điệp Phong 45 Chợ Nam Hồng 0984362221
15 QT Đức Thắng An 108 Vân Trì 09854446661
16 QT Yến Trang Đường Đào Cam Mộc TT ĐA 0947321369
17 QT Việt Thắng Đội 3 Mạch Lũng Đại Mạch 0974713924
18 QT Vũ Nguyệt Đại Độ 096542728
19 QT Thuận Phương Tàm Xá 0982486107
20 QT Hải My Mạch Lũng - Đại Mạch 0
21 QT Hoa Trung Tổ 29 TT Đông Anh 0977305702
22 QT Hồng ánh Dục Tú 0

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800 68 55 (miễn cước) để được trợ giúp