Hủy

KaoBB - Một thành viên mới của gia đình BigBB, BigBB Plus

Điểm bán

Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Vinh Thôn Cổ Chế - Phúc Tiến 0974563863
2 QT Phú Đức Cổng Viện Phú Xuyên 0989653823
3 NT Tú Anh Tiều Khu, Mỹ Lâm , TT Phú Xuyên 0985139673

Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1800 68 55 (miễn cước) để được trợ giúp