59906 Sách hướng dẫn / Bảng dữ liệu / Hướng dẫn

Sách hướng dẫn này cung cấp thông tin quan trọng về cách cài đặt, vận hành và bảo trì các mẫu động cơ phía ngoài Haswing 59906 và 59927. Tìm hiểu cách sử dụng Giá đỡ nhả nhanh 50700/50736 và 50700/50736. 50718Đ/50737/50738. Luôn mặc áo phao và rửa động cơ sau khi sử dụng để tránh hư hỏng. Thực hiện theo các hướng dẫn này để giữ cho Thiết bị/Thiết bị Haswing Cayman B có GPS của bạn hoạt động trơn tru.

Related Posts