Cách tạo macro trên chuột Razer

Cách gán macro trên các sản phẩm Razer được bật bằng Razer Synapse 3

“Macro” là một tập hợp các hướng dẫn tự động (nhiều lần nhấn phím hoặc nhấp chuột) có thể được thực hiện bằng một hành động đơn giản như nhấn một phím. Để sử dụng macro trong Razer Synapse 3, trước tiên bạn phải tạo macro trong Razer Synapse 3. Sau khi đặt tên và tạo macro, bạn có thể gán macro cho bất kỳ sản phẩm nào hỗ trợ Razer Synapse 3.

Nếu bạn muốn tạo macro, vui lòng tham khảo Cách tạo macro trên các sản phẩm Razer được hỗ trợ bởi Razer Synapse 3

Video sau đây giải thích cách gán macro trên các sản phẩm Razer hỗ trợ Synapse 3.

Để gán macro trong Razer Synapse 3:

  1. Cắm sản phẩm hỗ trợ Razer Synapse 3 vào máy tính của bạn.
  2. Mở Razer Synapse 3 và chọn thiết bị bạn muốn gán macro bằng cách nhấp vào Mô-đun > Macro.Gán macro trên Razer Synapse 3
  3. Nhấp vào phím để gán macro.
  4. Chọn “Macro” từ cột bên trái xuất hiện.
  5. Trong “ASSIGN MACRO”, bạn có thể chọn macro để gán từ trình đơn thả xuống.Gán macro trên Razer Synapse 3
  6. Nếu bạn muốn macro phát nhiều lần cho mỗi lần nhấn phím, hãy chọn tùy chọn mong muốn trong Tùy chọn phát lại.Gán macro trên Razer Synapse 3
  7. Khi bạn hài lòng với các cài đặt, hãy nhấp vào Lưu.Gán macro trên Razer Synapse 3
  8. Macro của bạn đã được chỉ định thành công.

Bạn có thể ngay lập tức kiểm tra việc gán phím macro bằng cách mở WordPad hoặc Microsoft Word và nhấn phím đã chọn.

Related Posts