DONNER Starrypad MIDI Pad Beat Maker với 16 Beat Pad Hướng dẫn sử dụng

nội dung trốn
người đầu tiên
DONNER Starrypad MIDI Pad Metronome với 16 Beat Pad
2
Hướng dẫn từng bước để thay đổi màu sắc
3
Tài liệu/Tài nguyên
4
Những bài viết liên quan

báo cáo quảng cáo này

DONNER-logo

DONNER Starrypad MIDI Pad Metronome với 16 Beat Pad

DONNER-Starrypad-MIDI-Pad-Beat-Maker-with-16-Beat-Pads-Product

Hướng dẫn từng bước để thay đổi màu sắc

  • Bước đầu tiên là tải xuống và cài đặt phần mềm máy chủ và mở nó.DONNER-Starrypad-MIDI-Pad-Beat-Maker-with-16-Beat-Pads-fig- (1)
  • Bước thứ hai là kết nối bàn phím với máy tính bằng cáp dữ liệu.
  • Bước thứ ba là thiết lập kết nối.DONNER-Starrypad-MIDI-Pad-Beat-Maker-with-16-Beat-Pads-fig- (2)
  • Bước thứ tư là kéo tệp màu đặt trước trong thư mục vào màn hình nền. Chọn một màu đặt sẵn cho tệp máy tính để bàn. Bấm để mở tập tin.DONNER-Starrypad-MIDI-Pad-Beat-Maker-with-16-Beat-Pads-fig- (3)

  • Bước thứ năm là nhập và lưu.DONNER-Starrypad-MIDI-Pad-Beat-Maker-with-16-Beat-Pads-fig- (4)

Tài liệu/Tài nguyên

DONNER Starrypad MIDI Pad Metronome với 16 Beat Pad [pdf] hướng dẫn sử dụng
Starrypad MIDI Pad Beat Maker (với 16 Beat Pads), Starrypad, MIDI Pad Beat Maker (với 16 Beat Pads), MIDI Pad Beat Maker, Pad Beat Maker, Beat Maker

Related Posts