Đặt mua KaoBB tại Hải Phòng

1.Thành Phố Hải Phòng

1.1.Quận Đồ Sơn

1.1.1.Phường Vạn Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 367 Đồng Tiến, P. Bàng La, Q.Đồ Sơn,TP. Hải Phòng NT Ngọc Thảo 0934225564

1.1.2.Phường Vạn Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 1 Sơn Hải, P. Vạn Sơn, Q.Đồ Sơn, TP. Hải Phòng NT Thương Huyền  0336287669

1.2.Quận Hải An

1.2.1.Phường Cát Bi

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 6 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Hà Phương  0904589168
Số 162 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 0906118479
Số 448 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng
Số 646 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Ngô Vũ  0313729428
Số 68 Cát Bi, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Hiền 0914256599
Số 248 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 02253501532
Số 214 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Số 214 0982888328
Số 1393 Ngô Gia Tự, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Phương Vân 0974863658

1.2.2.Phường Đằng Hải

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu 10 Hạ Lũng, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 0936989599
Số 326 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Hà Linh 0936903539

1.2.3.Phường Đằng Lâm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 216E Trung Lực, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Ba Chi 0977085618
Số 216E Trung Lực, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Ba Chi 0977085618
Số 244 Lực Hành, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Số 244 0978459369
Số 286 Đằng Hải, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng NT Minh Phương 0936779396

1.2.4.Phường Đông Hải 1

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 130 Phương Lưu, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP. Hải Phòng HT Hải Phòng 02253765980
Số 337 Bùi Thị Tự Nhiên, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 02253765336
Số 482 Phủ Thượng Đoạn, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 022537828844
Số 313 Bùi Tự nhiên, P.Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng NT Đại Hưng Số 1 0911116639
Số 132 Phương Lưu 4, P.Đông Hải 1, Q. Hải An, Hải Phòng NT Bảo 0988643331

1.3.Quận Hồng Bàng

1.3.1.Phường Minh Khai

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 63 Điện Biên Phủ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng NT Hoàng Lê 02253823853

1.3.2.Phường Quán Toan

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 28 Hải Triều, P.Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng NT 28 02253748042

1.3.3.Phường Sở Dầu

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 950 Tôn Đức Thắng, P.Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng NT Sâm 02253540956

1.4.Quận Kiến An

1.4.1.Phường Lãm Hà

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 846 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng NT Vũ Tôn 0912913255
Cổng chính Bệnh viện Trẻ em, Số 285 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng QT Số 22 Nhi Đức 02253877429
Cổng chính Bệnh viện Trẻ em, Số 285 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng NT Số 34 0986978598
Số 746 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng NT Vũ Tôn 2 0912913255
Số 241 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng HT Kiến An 0989563638
Số 106 Trường Chinh, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng HT Kiến An 0396912190

1.4.2.Phường Phù Liễn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 19/30 Nguyễn Lương Bằng, P.Phù Liễn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng HT Kiến An 0973906297
Số 110 Trần Tất Văn, P.Phù Liễn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng HT Số 110 0943080099

1.4.3.Phường Trần Thành Ngọ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Đường 258 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng NT Số 258 0912969879

1.4.4.Phường Văn Đẩu

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 1008 Trần Nhân Tông, P.Văn Đẩu, Q.Kiến An,TP.Hải Phòng NT 1008 0986701937

1.5.Quận Lê Chân

1.5.1.Phường Lê Chân

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 9 Lê Chân, P. Lê Chân, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Hậu Vũ 02253630633

1.5.2.Phường Cát Dài

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 307 Hai Bà Trưng, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Thành  307 0936416702
Số 301 Hai Bà Trưng, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Thành Thủy 0398202426
Số 123 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân Công Ty TNHH và DP Hương Linh 02253950080
Số 22 Trần Nguyên Hãn, P.Cát Dài, Q.Lê Chân NT Việt Dũng 02253700987
Số 303 Hai Bà Trưng, P.Cát Dài, Q.Lê Chân NT Số 303 0933051704
Số 299 Hai Bà Trưng, P.Cát Dài, Q.Lê Chân NT Số 303A 0904246987

1.5.3.Phường Dư Hàng Kênh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 240 Miếu Hai xã, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Tùng Hà 02253763422

1.5.4.Phường Kênh Dương

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 258 Hào Khê, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP.Hải Phòng Dược Phẩm  Nam Nguyễn 0966601607

1.5.5.Phường Quán Toan

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 97 Quán Toan, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng NT Sơn Tùng 02253623952

1.5.6.Phường Trần Nguyên Hãn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 53 Tôn Đức Thắng, P. Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân NT Thanh Giang 0912591675

1.5.7.Phường Vĩnh Niệm

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 500 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Tùng Lâm
Số 240 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng NT Hoàng Thu 0966851000

1.6.Quận Ngô Quyền

1.6.1.Phường Lạc Viên

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 165 Đà Nẵng, P. Lạc Viên, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng HT Hiếu Nga 0779388126

1.6.2.Phường Đằng Giang

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 81A An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Bảo Linh 0943868958
Số 98 An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Bảo Linh 0943868958
Số 193 Văn Cao, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Hoàng 0904071006
Số 40P An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Số 40P 0912413874
Số 81A An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Bảo Linh 0943868958
Số 98 An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Bảo Linh 0943868958
Số 51/275 Đông Khê, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Minh Huyền 0816816888

1.6.3.Phường Đổng Quốc Bình

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 30 Nguyễn Bình, P.Đổng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Đồng Tâm 02253736833
Số 9D24 Nguyễn Bình, P.Đổng Quốc Bình,Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng NT Thuốc Tốt và SK 0904433140
Số 30 Nguyễn Bình, P.Đổng Quốc Bình,Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng NT Đồng Tâm 02253736833
Số 9D24 Nguyễn Bình, P.Đổng Quốc Bình,Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng NT Thuốc Tốt và Sức Khỏe 0904433140

1.6.4.Phường Lạch Tray

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 40P An Đà, P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng NT Số 40P 0912413874

1.6.5.Phường Máy Tơ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 23 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Kim Thoa  02253836264

1.6.6.Phường Vạn Mỹ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 260 C5 Cầu Tre, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng Công Ty Dược Phẩm Vạn Mỹ 02253564910
Số 5C22 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng NT Nền Chung 0976515755
Số 130 Phương Lưu, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng HT Hải Phòng 02253765980
Số 260 C5 Cầu Tre, Đường Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng Công Ty Dược Phẩm Vạn Mỹ 02253564910
Số 165 Đường Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng HT Hiếu Nga 0779388126
Số 5C22 Đường Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Nền Chung 0976515755
Số 24BT1 Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Bảo Tâm 0974375076
Số 16CT3 A4 Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng NT Định Nền 02253750466

2.Huyện An Dương

2.1.Thị Trấn An Dương

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 22 Tổ 1,  TT.An Dương, H. An Dương ĐL Thuốc Trường Tâm 0815777644

2.2.Xã An Đồng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 406 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, H. An Dương NT Số 406 0984723363
Số 287 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, H.An Dương NT Nga Chi 0983206046
Số 243 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, H.An Dương HT Hải Phòng 0763415815

3.Huyện An Lão

3.1.Thị Trấn An Lão

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 276 Ngô Quyền, TT.An Lão, H.An Lão HT An Lão 02253762623
Số 196 Nguyễn Văn Trỗi, TT. An Lão, H.An Lão NT Số 196 0977309975
Số 13 Trần Tất Văn, TT. An Lão, H.An Lão HT An Lão Số 390 0934420886

3.2.Thị Trấn Trường Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 293 Trường Sơn, TT. Trường Sơn, H. An Lão HT An Lão 02253872132
Số 265 Văn Tràng 1, TT. Trường Sơn, H. An Lão QT Khánh Linh 0986157564

3.3.Xã Mỹ Đức

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 8 Quán Rẽ, Xã Mỹ Đức, H. An Lão QT Cao Anh 0979259359
Thôn Minh Khai, Xã Mỹ Đức, H. An Lão QT Bích Quang 0976369426

3.4.Xã Quang Trung

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Kênh, Xã Quang Trung, H. An Lão QT Thuỷ Nền

4.Huyện Kiến Thụy

4.1.Thị Trấn Núi Đôi

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 69 Thọ Xuân, TT.Núi Đôi, H. Kiến Thụy QT Số 69 0795392386
Số 63 Thọ Xuân, TT.Núi Đôi, H. Kiến Thụy QT Số 63 0326617986
Số 70 Thọ Xuân, TT.Núi Đôi, H. Kiến Thụy QT Số 39 0932202239

4.2.Xã Tú Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Nải Sơn, Xã Tú Sơn, H. Kiến Thụy HT Kiến Dương 0313560198

5.Huyện Tiên Lãng

5.1.Thị Trấn Tiên Lãng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 186 Khu 4, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng NT Nam Phương 0955441064
Khu 5, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng QT Sơn Long 0365570007

5.2.Xã Đoàn Lập

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Chợ Đầm, Xã Đoàn Lập, H. Tiên Lãng HTHP Số 290 0395503979

5.3.Xã Nam Hưng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Bạch Xa Làng, Xã Nam Hưng, H. Tiên Lãng QT Thủy Toàn 0768302799
Thôn Bạch Sa Trại, Xã Nam Hưng, H. Tiên Lãng HT Cô Lợi 02253882914

5.4.Xã Toàn Thắng

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng QT Cô Toản 0868609359

6.Huyện Thủy Nguyên

6.1.Thị Trấn Núi Đèo

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 99 Bạch Đằng, TT. Núi Đèo, H.Thủy Nguyên NT Phú Vinh 0981633268
Số 193 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên NT Số 69A Bạch Đằng 0913874179
Số 99 Bạch Đằng, TT.Núi Đèo, H.Thủy Nguyên NT Phú Vinh 02253873389
Số 193 Bạch Đằng, TT.Núi Đèo, H.Thủy Nguyên NT Số 69A Bạch Đằng 02253874179

6.2.Xã Lập Lễ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Đường Ngang, Xã Lập Lễ, H. Thủy Nguyên QT Kim  Oanh 0779394559

6.3.Xã Ngũ Lão

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn My Sơn, Xã Ngũ Lão, H.Thủy Nguyên QT Toan Trâm

6.4.Xã Phục Lễ

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ngã tư Chợ Phục Lễ, Xã Phục Lễ, H.Thủy Nguyên QT Hoàng Huyền

6.5.Xã Quảng Thanh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn Thanh Lãng, Xã Quảng Thanh, H. Thủy Nguyên QT Thu Hà 0914477368

6.6.Xã Thủy Sơn

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Thuỷ Sơn, H.Thủy Nguyên NT Phú Vinh 2 0986701839
Đội 6, Xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên NT Lê Nga 0904920025
Trịnh Xá, Xã Thủy Sơn, H.Thủy Nguyên HT Thanh Nghĩa 0796167329

6.7.Xã Thủy Triều

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Thủy Triều, H. Thủy Nguyên QT Hưng Hiền 0969331926

7.Huyện Vĩnh Bảo

7.1.Thị Trấn Vĩnh Bảo

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 192 Tân Hoà, TT.Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bảo NT Nam Hoàng 0383998807
Số 182 Tân Hoà, TT.Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bảo ĐL Thuốc Cô Yến 0705596136
Số 240 Tân Hòa, TT.Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bảo QT Minh Châu 0933279505

7.2.Xã Đồng Minh

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Khu Trung tâm xã Đồng Minh, Xã Đồng Minh, H.Vĩnh Bảo HT Vĩnh Bảo 0969965688

7.3.Xã Lý Học

 ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thôn 3 Nam Am, Xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo NT Cô Hồi 0972314636
Đội 1 Lạng Am, Xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo NT Lan Trường 0916620509

 

Nếu địa chỉ nhà thuốc không thuận tiện để mẹ đi mua KaoBB, hãy liên hệ tổng đài 1800 6855 (MIỄN CƯỚC) hoặc nhắn tin ngay cho KaoBB để được hướng dẫn cách mua thuận tiện nhất.

Vui lòng để lại số điện thoại, KaoBB sẽ liên hệ để chỉ nhà thuốc gần nhất cho bạn.

    Bình luận của bạn

    Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.