Hướng dẫn mua Phần mềm Bluetooth IVT Bluesoleil

Hướng dẫn mua phần mềm Bluetooth IVT Bluesoleil

1. Đăng nhập vào www.bluesoleil.com, vào trang tải xuống và bắt đầu tải xuống phiên bản BlueSoleil mới nhất.

Bước 1: Tải xuống phiên bản BlueSoleil từ danh sách bên dưới

GUI, văn bản, ứng dụng, email

2. Sau khi tải phiên bản bạn chọn về máy tính, hãy nhấp vào tệp Setup.exe trong thư mục để cài đặt phần mềm được chỉ định. Sau khi cài đặt, khởi động BlueSoleil.Hướng dẫn nhanh
Nếu bạn muốn mua phần mềm, chỉ cần nhấp vào “Mua…” trong menu Trợ giúp, menu này cung cấp liên kết đến hệ thống đặt hàng trực tuyến.

Bước 2: Nếu bạn muốn mua, chỉ cần nhấp vào “Mua …”

GUI

3. Sau đó, bạn sẽ vào trang web “Hệ thống đặt hàng trực tuyến”.Vui lòng xác minh tất cả thông tin trên trang này, nhấp vào ‘Tôi đồng ý’ Truy cập bước tiếp theo.

Bước 3: Vui lòng xác minh tất cả thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo

Hình 3 Vui lòng xác minh tất cả thông tin

4. Chọn thẻ tín dụng bạn muốn thanh toán và điền tất cả thông tin bắt buộc (được đánh dấu hoa thị) Chúng tôi cần xác minh tài khoản.

Bước 4-1: chọn thẻ tín dụng

Hình 4 Chọn thẻ tín dụng

Bước 4-2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu

Hình 5 Điền đầy đủ thông tin cần thiết

5. Nếu thông tin thanh toán của bạn được xác minh, bạn sẽ thấy trang web sau (bước 5-1) và hai email riêng biệt sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã chỉ định. Khóa cấp phép được bao gồm trong thư có tiêu đề “Tận hưởng BlueSoleil ngay bây giờ!”

Bước 5-1: Giao dịch mua của bạn đã được hoàn tất thành công

Hình 6 Giao dịch mua của bạn đã được hoàn tất thành công

Bước 5-2: Sau đó, hai email riêng biệt

Hình 7 Nhận hai email riêng biệt

6. Nhấp vào Đăng ký… trong menu Trợ giúp, nhập mã cấp phép của bạn vào hộp thoại đăng ký và nhấp vào nút Đăng ký để xác minh đăng ký của bạn.

Bước 6-1: Nhấp vào “Đăng ký…” trong menu trợ giúp

Hình 9 Nhấp vào

Bước 6-2: ý kiến ​​của bạn mã bản quyền đăng ký

Hình 10 Nhập khóa cấp phép của bạn để đăng ký

Đọc thêm về tài liệu này và tải xuống bản PDF:

Hướng dẫn mua phần mềm Bluetooth IVT Bluesoleil – Tải xuống [đã tối ưu hóa]
Hướng dẫn mua phần mềm Bluetooth IVT Bluesoleil – Tải xuống

Có câu hỏi về hướng dẫn của bạn? Đăng vào phần bình luận!

Related Posts