Hướng dẫn sử dụng chuột chơi game của logitech G102 Lightsync

Logo Logitech - PNG và Vector - Logo Tải xuốngG102 |Đồng Bộ Ánh Sáng G203
chơi game bằng chuột
Hướng dẫn cài đặtChuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync -Chuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync - 1

Cài đặt phần ghi chú

Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.

  1. Cắm chuột vào cổng USB.Chuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync - 2
  2. Tải xuống và cài đặt phần mềm HUB G của Logitech từ logitechG.com/GHUB.Chuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync - 3logitechG.com/GHUB

Các nút có thể lập trình đầy đủ

Theo mặc định, các nút này được lập trình:

  1. đánh chính
  2. lần nhấp thứ hai
  3. bánh xe áp lực
  4. phía trước
  5. trở lại
  6. chu kỳ DPI

Chuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync - 4

RGB LIGHTSYNC .Chiếu sáng có thể lập trình

G102/G203 LIGHTSYNC có 3 vùng chiếu sáng độc lập có thể được tùy chỉnh thành nhiều màu đồng nhất hoặc hiệu ứng động như chu kỳ màu hoặc nhịp thở/nhịp đập bằng phần mềm HUB G của Logitech.
Có thể đồng bộ hóa đèn với các thiết bị Logitech G được hỗ trợ khác bằng phần mềm HUB G của Logitech.
Tìm hiểu thêm: logitechG.com/GHUB

Chuột Chơi Game Logitech G102 Lightsync - 5

© 2020 Logitech Logitech, Logitech G, Logi và các logo tương ứng của chúng là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Logitech Châu Âu SA và/hoặc các chi nhánh của Logitech tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, đồng thời tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng, Logitech cho rằng không trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện trong sách hướng dẫn này. Thông tin trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

WEB-621-001681 002

Tài liệu/Tài nguyên

Chuột chơi game Logitech G102 Lightsync [pdf] hướng dẫn sử dụng
Chuột chơi game G102, G203, Lightsync
Chuột chơi game Logitech G102 Lightsync [pdf] hướng dẫn sử dụng
Chuột chơi game G102, G203, Lightsync
Chuột chơi game Logitech G102 Lightsync [pdf] hướng dẫn sử dụng
G102, G203, Chuột chơi game G102 Lightsync, G102, Chuột chơi game Lightsync, Chuột chơi game, Chuột

dự án

Related Posts