Hướng dẫn sử dụng CopperFit BackPro MEDIASHOP M31382

logo cửa hàng truyền thông

MEDIASHOP M31382 CopperFit BackPro

MEDIASHOP-M31382-CopperFit-BackPro-USA Sản phẩm

Phần minh họa và mô tảMEDIASHOP-M31382-CopperFit-BackPro-Hình 1MEDIASHOP-M31382-CopperFit-BackPro-Hình 2

 1. Xem đuôi:
  • Một. dây đeo
  • b. thắt lưng có thể điều chỉnh
  • c. kết thúc dây đeo

 2. Khung cảnh phía trước:
  • Một. kết thúc bên phải
  • b. cuối cùng còn lại
 3. Khung cảnh phía trước:
  • Một. thắt lưng có thể điều chỉnh
 4. Khung cảnh phía trước:
  • Một. thắt lưng có thể điều chỉnh

hướng dẫn sử dụng

 1. Nới lỏng các dây đai có thể điều chỉnh ở hai bên của dây nịt. Quấn đai quanh eo sao cho phần giữa của đai nằm ở phần lưng dưới (xem hình 1).
 2. Kéo căng đai sao cho đầu bên phải của đai chồng lên đầu bên trái của đai (xem hình #2).
 3. Nắm lấy dây đai có thể điều chỉnh và kéo căng chúng về phía trước (xem hình #3).
 4. Cố định dây đeo có thể điều chỉnh bằng cách ấn chặt Khóa dán vào dây đeo (xem Hình 4).

Yêu cầu bồi thường trách nhiệm đối với Mediashop về thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất (ngoại trừ trường hợp gây thương tích cho tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của con người, được gọi là thương tích cơ thể) do việc sử dụng hoặc không sử dụng. Sử dụng thông tin không chính xác và không đầy đủ do bên thứ ba cung cấp, trừ khi nó có thể chứng minh rằng Mediashop đã hành động cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.

nhập khẩu

Mã số: +423 388 18 00
office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv

Tài liệu/Tài nguyên

dự án

Related Posts