Hướng dẫn sử dụng Pioneer DJ CDJ-3000 Professional DJ Multi Player

trò chơi nhiều người chơi
CDJ-3000
CDJ-2000NXS2
CDJ-TOUR1
XDJ-1000MK2
XDJ-700

TRAKTOR.Hướng dẫn kết nối sê-ri

giới thiệu

CDJ-3000/CDJ-2000NXS2/CDJ-TOUR1/XDJ-1000MK2/XDJ-700 được trang bị giao diện cho phép điều khiển độ chính xác cao của phần mềm dòng TRAKTOR (TRAKTOR series) do Native Instruments sản xuất. Việc kết nối các sản phẩm này với sê-ri TRAKTOR cung cấp khả năng điều khiển sê-ri USB-HID mà không cần sử dụng bảng điều khiển. Những sản phẩm này cũng có thể được sử dụng làm thiết bị đầu ra âm thanh cho dòng TRAKTOR. Các hướng dẫn này giải thích hoạt động cơ bản của sản phẩm khi được kết nối với dòng TRAKTOR.
Để biết chi tiết về cách vận hành, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với sê-ri TRAKTOR.

KẾT NỐI VỚI TRAKTOR .SERIES

Chuẩn bị

 • Để kết nối với sê-ri TRAKTOR, vui lòng cập nhật chương trình cơ sở nhiều người chơi lên phiên bản mới nhất.
  Để biết thêm thông tin về nâng cấp chương trình cơ sở, hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi (pioneerdj.com/support/).
 • Cập nhật dòng TRAKTOR lên phiên bản mới nhất. Xem Native Instruments webLocation (native-instruments.com/) để biết chi tiết về yêu cầu hệ thống.
 • Mỗi người chơi cần có cáp USB để kết nối với PC/Mac của bạn cho các trò chơi nhiều người chơi.
 • Khi sử dụng nhiều người chơi làm thiết bị đầu ra âm thanh của sê-ri TRAKTOR, cần phải đáp ứng các điều kiện sau.
  Windows: Cài đặt phần mềm trình điều khiển
  Mac: Cài đặt Công cụ macOS
  Xem trang 5 của sách hướng dẫn này để biết chi tiết.

các bước kết nối

Kết nối trò chơi nhiều người chơi (hoặc nhiều người chơi*, nếu nhiều khu vực được kết nối) với PC/Mac của bạn bằng cáp USB của mỗi người chơi.

* Dòng TRAKTOR có thể kết nối tối đa 4 người chơi.

Pioneer DJ CDJ 3000 Professional DJ Multiplayer - Quá trình kết nối

SỬ DỤNG MULTIPLAYER LÀM BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG TRAKTOR

Bật tất cả các thiết bị sau khi kết nối hoàn tất. Sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới để thiết lập nhiều người chơi.

 1. CDJ-3000:
  chọn [CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN (CDJ)]. Nhấp vào bộ chọn quay để sửa nó. Các trò chơi nhiều người chơi hiện đã được chuỗi TRAKTOR công nhận.
  CDJ-2000NXS2/CDJ-TOUR1:
  Nhấn nút [LINK] Trong trò chơi nhiều người chơi, sau đó chọn [USB MIDI] Đưa cho [CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN]. Nhấp vào bộ chọn quay để sửa nó. Các trò chơi nhiều người chơi hiện đã được chuỗi TRAKTOR công nhận.
 2. Xoay bộ chọn xoay để chọn nhóm cần điều khiển (A đến D). Nhấp vào bộ chọn quay để sửa nó.

Trò chơi nhiều người chơi hiện có thể điều khiển chuỗi TRAKTOR.

Sử dụng nhiều người chơi làm thiết bị âm thanh sê-ri TRAKTOR

Để sử dụng trò chơi nhiều người chơi làm thiết bị đầu ra âm thanh Sê-ri TRAKTOR, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để thiết lập PC/Mac và Sê-ri TRAKTOR của bạn.

 1. Cài đặt phần mềm trình điều khiển trên PC của bạn.
  Vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất của trình điều khiển nhiều người chơi từ trang hỗ trợ của chúng tôi.
  (Pioneerdj.com/support/)
 2. Mở chuỗi TRAKTOR, truy cập [File] -> [Thiết lập âm thanh] và chọn [Pioneer CDJXDJ ASIO] Đưa cho [Thiết bị âm thanh] của bạn.
 3. Trò chơi nhiều người chơi sẽ tự động được chọn làm thiết bị đầu ra âm thanh.
  Nếu không được chọn tự động, hãy chuyển đến [File] -> [Thiết lập âm thanh] -> [Định tuyến đầu ra] và chọn thủ công.

Để sử dụng nhiều trình phát làm thiết bị âm thanh, bạn không cần cài đặt phần mềm trình điều khiển, tuy nhiên, bạn cần thiết lập bộ tổng hợp. Chúng tôi cung cấp một công cụ macOS có tên CDJ/XDJ Aggregator giúp đơn giản hóa quy trình này.

Tải xuống CDJ/XDJ Aggregator từ trang hỗ trợ của chúng tôi trong phần “Cập nhật phần mềm và chương trình cơ sở”. (Pioneerdj.com/support/)
Nếu tệp đã tải xuống vẫn là tệp zip, hãy nhấp đúp vào tệp đó để giải nén.

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuỗi TRAKTOR.

 1. Kết nối trò chơi nhiều người chơi (hoặc trò chơi nhiều người chơi, nếu nhiều vùng được kết nối) với máy Mac bằng cáp USB của mỗi người chơi.
 2. nhấn đúp chuột [CDJ / XDJ_Aggregator] Tạo thiết bị tổng hợp [Pioneer CDJ / XDJ].
 3. Mở [File] -> [Thiết lập âm thanh] Trên sê-ri TRAKTOR và chọn [Pioneer CDJ / XDJ] Đã tạo ở bước 2 ở trên.
 4. Trò chơi nhiều người chơi sẽ tự động được chọn làm thiết bị đầu ra âm thanh.
  Nếu chưa hãy truy cập [File] -> [Thiết lập âm thanh] -> [Định tuyến đầu ra] và chọn thủ công.
 • Pioneer DJ là thương hiệu của PIONEER CORPORATION và được sử dụng theo giấy phép.
 • TRAKTOR là nhãn hiệu đã đăng ký của Native Instruments.
 • Windows là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
 • Mac, OS X và macOS là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
 • ASIO là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Steinberg Media Technologies GmbH.
 • Các sản phẩm, công nghệ và tên công ty khác được đề cập trong tài liệu này là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

Bản quyền 2021 Tập đoàn AlphaTheta.
Tất cả các quyền.

Tài liệu/Tài nguyên

Related Posts