Hướng dẫn sử dụng SDMS / Bảng dữ liệu / Hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng Hệ thống giám sát kỹ thuật số Sentec (SDMS) đúng cách với hướng dẫn tham khảo nhanh này. Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về lựa chọn và ứng dụng cảm biến cho da trưởng thành, còn nguyên vẹn hoặc nhạy cảm, mỏng manh và để kiểm tra thiết lập SDM và mức độ sẵn sàng của cảm biến. Lý tưởng cho SMB SW-V08.03 và phần mềm cao hơn.

Related Posts