Hướng dẫn sử dụng thẻ kết hợp Mediatek MT7921 (WiFi6) BLE

Thẻ kết hợp Mediatek MT7921 (WiFi6) BLE

Sản phẩm Thẻ kết hợp Mediatek MT7921 (WiFi6) BLE

Lịch sử sửa đổi tài liệu

phiên bản Ngày Tác giả Thay đổi Danh sách
V0.1 20200217 Jane Bản phát hành bản nháp ban đầu.
V0.2 20200227 Kiến Luân 2nd bản phát hành dự thảo.
Đã thêm 2.3.9 ~ 2.3.17
V0.3 20200724 TW Thêm phần 2.5 cho hoạt động đồng thời kép băng tần kép (DBDC)

Hệ thống kết thúcview

Mô tả chung

Chip MT7921 là chip đơn tích hợp cao được tích hợp mạng LAN không dây băng tần kép 2 × 2 và radio kết hợp Bluetooth. Nó có thể được cấu hình ở chế độ thử nghiệm để xác nhận hiệu suất, thử nghiệm sản xuất và chứng nhận theo quy định. Có hai công cụ phần mềm, QA-Tool và Combo-Tool chịu trách nhiệm đánh giá tín hiệu WIFI và Bluetooth và kiểm tra hiệu suất. Tài liệu này giới thiệu cách cài đặt và sử dụng QA-Tool.

Công cụ QA

Người dùng phải cài đặt 3 phần mềm chính trước khi sử dụng QA-Tool.

 • Winpcap
 • Gói bảo mật Windows7 X64
 • Trình điều khiển Windows QA-Tool

MTK thực sự khuyên bạn nên cài đặt QA-Tool trên hệ điều hành Windows 7-64bit.

Cách cài đặt QA-tool

Vui lòng làm theo quy trình được liệt kê bên dưới để cài đặt QA-Tool

 • Thứ nhất: Cài đặt WinPcap
 • Thứ 2: Cập nhật gói bảo mật Windows7 để đăng ký cơ chế chữ ký x64
 • Thứ 3: Cài đặt trình điều khiển Windows QA-Tool.

Cài đặt WinPcap
Nếu là người dùng lần đầu tiên sử dụng công cụ này, trước tiên người dùng nên cài đặt WinpCap. Vui lòng làm theo liên kết dưới đây và các bước để cài đặt phần mềm này.
https://www.winpcap.org/install/
Phiên bản WinPcap: 4.1.2 trở lên.

Phiên bản WinPcap
winpcap
winpcap2
winpcap3
winpcap4

Bảo mật Windows 7 cho cơ chế chữ ký x64 mới
Nếu bạn là lần đầu tiên sử dụng công cụ này, trước tiên bạn nên cập nhật Windows Security cho cơ chế chữ ký X1 mới. Vui lòng làm theo liên kết dưới đây để cài đặt phần mềm này.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

Bảo mật Windows 7 cho cơ chế chữ ký x64 mới

Ghi chú cài đặt Windows 10
Nếu người dùng không thể cài đặt trình điều khiển trong Windows 10 do kiểm tra tính toàn vẹn của trình điều khiển. Cố gắng tắt kiểm tra tính toàn vẹn để cho phép cài đặt.

 • Tắt kiểm tra tính toàn vẹn của trình điều khiển
 1. Mở cud với tư cách Quản trị viên.
 2. Thực thi ‘tín dụng / không đặt kiểm tra tính toàn vẹn trên’
 3. Khởi động lại
 4. Sau đó cài đặt lại. Nếu vẫn không thành công, hãy thử thực hiện ‘Tắt khởi động an toàn’ bên dưới.

LƯU Ý: Bật lại kiểm tra tính toàn vẹn của trình điều khiển bằng cách thực hiện ‘tín dụng / set no kiểm tra tính toàn vẹn tắt’ và sau đó khởi động lại.

 • Tắt khởi động an toàn

Vui lòng tham khảo trước:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/disabling-secure-boot

Trình điều khiển Windows QA-Tool
MT7921 hỗ trợ giao diện USB, SDIO và PCIE. Theo kiểu giao diện của MT7921 trên tay người dùng, vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn bên dưới để cài đặt trình điều khiển QA-Tool Windows:

Giao diện USB:

 1. Kết nối DUT với PC / NB và kiểm tra Trình quản lý thiết bị Windows.
 2. Window Device Manager sẽ phát hiện ra DUT hiển thị “Bộ điều hợp Bluetooth chung” (thiết bị BT) và “WiFi_Nếu“(Thiết bị Wi-Fi).
  “Bộ điều hợp Bluetooth chung
 3. Nhấp chuột phải vào “Bluetooth chung bộ chuyển đổi”BT thiết bị và chọn vô hiệu hóa như sau:
  “Bộ điều hợp Bluetooth chung2
 4. Nhấp chuột phải vào “WiFi_Nếu”Thiết bị Wi-Fi và Cập nhật phần mềm trình điều khiển.
  “WiFi_Nếu
 5. Theo hệ điều hành Windows của người dùng để chọn và cài đặt trình điều khiển công cụ kiểm tra.
  Theo Windows của người dùng '
  Theo Windows'2 của người dùng
  Theo Windows'3 của người dùng
  Theo Windows'4 của người dùng
  cửa sổ không thể xác minh
  cửa sổ không thể xác minh2
  cửa sổ không thể xác minh3

Giao diện SDIO:

 1. Kết nối DUT với PC / NB và kiểm tra Trình quản lý thiết bị Windows.
 2. Window Device Manager sẽ phát hiện ra DUT hiển thị hai “Thiết bị SDIO Chung”. Người dùng nên kiểm tra DUT VID và PID từ “Id phần cứng” của Trình quản lý thiết bị để biết thiết bị Wi-Fi và BT. Vui lòng tham khảo hình và bảng sau để xác định các thiết bị WIFI và BT:
  Phần cứng Id Đặc tính
  SD \ VID_037a & PID_7961 & FN_1 MT7961S-Wifi
  SD \ VID_037a & PID_7961 & FN_2 MT7961S-BT

  Giao diện SDIO
  Giao diện SDIO2

 3. Nhấp chuột phải vào thiết bị BT “7961 Combo” (SD \ VID_037a & PID_7961 & FN_2) và chọn tắt như sau.
  Thiết bị BT
 4. Nhấp chuột phải vào thiết bị Wifi “7961 Combo” (SD \ VID_037a & PID_7961 & FN_1) và Cập nhật phần mềm trình điều khiển.
  Thiết bị wifi
 5. Theo hệ điều hành Windows của người dùng để chọn và cài đặt trình điều khiển công cụ kiểm tra.

Windows của người dùng
Windows2 của người dùng
cập nhật phần mềm thiết bị
cập nhật phần mềm thiết bị2
cập nhật phần mềm thiết bị3
cập nhật phần mềm thiết bị4
cập nhật phần mềm thiết bị5

MT7921 chỉ hỗ trợ dưới chế độ hoạt động đồng thời băng tần kép (DBDC):

 • (Tab TX / RX) Bộ thu phát TX0 / RX0 đang hoạt động ở 5GHz (A-band)
 • (Tab TX / RX Band 1) Bộ thu phát TX1 / RX1 đang hoạt động ở 2.4GHz (G-band)

Tuyên bố về sự can thiệp của Ủy ban Truyền thông Liên bang

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau:

 1. Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại và
 2. Thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, kể cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong lắp đặt khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể bức xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong các biện pháp sau:

 • Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
 •  Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
 • Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.
 • Tham khảo với đại lý hoặc chuyên gia về kỹ thuật phát thanh / truyền hình để được giúp đỡ.

FCC Thận trọng: Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị này của người dùng.
Máy phát này không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động cùng với bất kỳ ăng-ten hoặc máy phát nào khác.
Thiết bị này đáp ứng tất cả các yêu cầu khác được quy định trong Phần 15E, Phần 15.407 của Quy tắc FCC.

Tuyên bố về Phơi nhiễm Bức xạ:
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ của FCC quy định đối với môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt và thân máy của bạn. Đối với ứng dụng di động cụ thể, vui lòng tuân theo (các) điều kiện cấp.

Sản phẩm tuân thủ giới hạn phơi nhiễm RF di động của FCC được quy định cho môi trường không được kiểm soát và an toàn cho hoạt động dự kiến ​​như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Có thể đạt được mức giảm phơi nhiễm RF hơn nữa nếu sản phẩm có thể được giữ càng xa cơ thể người dùng càng tốt hoặc đặt thiết bị ở mức công suất đầu ra thấp hơn nếu có chức năng như vậy.

Mô-đun này chỉ dành cho các nhà tích hợp OEM. Theo hướng dẫn FCC KDB 996369 D03 OEM Manual v01, các điều kiện sau đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt khi sử dụng mô-đun được chứng nhận này:
KDB 996369 D03 Phần quy tắc Hướng dẫn sử dụng OEM v01:

Danh sách các quy tắc FCC hiện hành
Mô-đun này đã được kiểm tra để tuân thủ FCC Phần 1

Tóm tắt các điều kiện sử dụng hoạt động cụ thể
Mô-đun được thử nghiệm cho điều kiện sử dụng tiếp xúc RF di động và di động độc lập. Bất kỳ điều kiện sử dụng nào khác, chẳng hạn như cùng vị trí với (các) máy phát khác sẽ cần được đánh giá lại riêng biệt thông qua ứng dụng thay đổi dễ dàng cấp II hoặc chứng nhận mới.

Cân nhắc về phơi nhiễm RF
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ di động của FCC quy định đối với môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu giữa bộ tản nhiệt và thân máy là 20cm. Cần có đánh giá SAR riêng để xác nhận việc tuân thủ các quy tắc tiếp xúc RF di động FCC có liên quan.

Ăng ten
Các ăng-ten sau đã được chứng nhận để sử dụng với mô-đun này; ăng ten cùng loại có độ lợi bằng hoặc thấp hơn cũng có thể được sử dụng với mô-đun này.

Ăng ten

Nhãn và thông tin tuân thủ
Sản phẩm cuối cùng phải được dán nhãn ở khu vực dễ nhìn thấy như sau: “Chứa FCC ID: RAS-MT7921”. ID FCC của người nhận tài trợ chỉ có thể được sử dụng khi tất cả các yêu cầu tuân thủ FCC được đáp ứng.

Thông tin về các chế độ thử nghiệm và các yêu cầu thử nghiệm bổ sung
Máy phát này được thử nghiệm trong điều kiện phơi nhiễm RF di động và di động độc lập và bất kỳ đường truyền đồng thời hoặc đồng thời nào với (các) máy phát khác, đánh giá lại thay đổi cho phép cấp II hoặc chứng nhận mới.

Thử nghiệm bổ sung, Phần 15 Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Phần phụ B
Mô-đun máy phát này được thử nghiệm như một hệ thống con và chứng nhận của nó không bao gồm yêu cầu quy tắc FCC Phần 15 Tiểu phần B (bộ tản nhiệt không chủ ý) áp ​​dụng cho máy chủ cuối cùng. Máy chủ lưu trữ cuối cùng sẽ vẫn cần được đánh giá lại để tuân thủ phần này của các yêu cầu quy tắc nếu có.
Miễn là tất cả các điều kiện trên được đáp ứng, sẽ không cần kiểm tra thêm máy phát. Tuy nhiên, nhà tích hợp OEM vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm cuối cùng của họ về bất kỳ yêu cầu tuân thủ bổ sung nào được yêu cầu với mô-đun này được cài đặt.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Trong trường hợp không thể đáp ứng các điều kiện này (đối vớiampđối với một số cấu hình máy tính xách tay nhất định hoặc đặt cùng vị trí với máy phát khác), thì ủy quyền FCC không còn được coi là hợp lệ và không thể sử dụng ID FCC trên sản phẩm cuối cùng. Trong những trường hợp này, nhà tích hợp OEM sẽ chịu trách nhiệm đánh giá lại sản phẩm cuối cùng (bao gồm cả máy phát) và xin giấy phép FCC riêng.

Thông tin thủ công cho người dùng cuối
Nhà tích hợp OEM phải lưu ý không cung cấp thông tin cho người dùng cuối về cách cài đặt hoặc gỡ bỏ mô-đun RF này trong sách hướng dẫn sử dụng của sản phẩm cuối tích hợp mô-đun này.
Hướng dẫn sử dụng cuối cùng phải bao gồm tất cả các thông tin / cảnh báo quy định được yêu cầu như được trình bày trong sách hướng dẫn này.

Trách nhiệm của nhà sản xuất OEM / Host
Nhà sản xuất OEM / Máy chủ lưu trữ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự tuân thủ của Máy chủ và Mô-đun. Sản phẩm cuối cùng phải được đánh giá lại theo tất cả các yêu cầu thiết yếu của quy tắc FCC như FCC Part 15 Subpart B trước khi nó có thể được đưa vào thị trường Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc đánh giá lại mô-đun máy phát để tuân thủ các yêu cầu thiết yếu của Radio và EMF của các quy tắc FCC. Mô-đun này không được kết hợp vào bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào khác mà không được kiểm tra lại về tính tuân thủ như thiết bị đa đài và thiết bị kết hợp.

Vận hành đeo trên người
Thiết bị này đã được thử nghiệm cho các hoạt động đeo trên người thông thường. Để tuân thủ các yêu cầu về phơi nhiễm RF, phải duy trì khoảng cách tách biệt tối thiểu là 5mm giữa cơ thể người dùng, bao gồm cả ăng-ten.
Đánh giá SAR theo KDB 616217 và khoảng cách tiếp cận mô-đun là 5 mm đối với máy tính xách tay.

Tuyên bố của Bộ Công nghiệp Canada:
Thiết bị này tuân thủ các RSS được miễn giấy phép của ISED. Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau:

 1. Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại và
 2. thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Tuyên bố về Phơi nhiễm Bức xạ:
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ ISED đặt ra cho một môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành với khoảng cách giữa bộ tản nhiệt và thân máy lớn hơn 20cm.

Thiết bị này chỉ dành cho các nhà tích hợp OEM trong các điều kiện sau: (Để sử dụng thiết bị mô-đun)

 1. Ăng-ten phải được lắp đặt và hoạt động với khoảng cách giữa ăng-ten và người dùng lớn hơn 20cm, và
 2. Mô-đun máy phát không được đặt cùng vị trí với bất kỳ máy phát hoặc ăng-ten nào khác.

Miễn là đáp ứng được 2 điều kiện trên thì sẽ không cần kiểm tra thêm máy phát. Tuy nhiên, nhà tích hợp OEM vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm cuối cùng của họ về bất kỳ yêu cầu tuân thủ bổ sung nào được yêu cầu với mô-đun này được cài đặt.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Trong trường hợp không thể đáp ứng các điều kiện này (đối vớiampđối với một số cấu hình máy tính xách tay nhất định hoặc đặt cùng vị trí với máy phát khác), thì ủy quyền của Canada không còn được coi là hợp lệ và không thể sử dụng ID IC trên sản phẩm cuối cùng. Trong những trường hợp này, nhà tích hợp OEM sẽ chịu trách nhiệm đánh giá lại sản phẩm cuối cùng (bao gồm cả máy phát) và xin phép Canada riêng.

Ghi nhãn sản phẩm cuối cùng
Mô-đun máy phát này chỉ được phép sử dụng trong thiết bị có thể lắp đặt và vận hành ăng-ten với khoảng cách giữa ăng-ten và người dùng lớn hơn 20cm. Sản phẩm cuối cùng phải được dán nhãn ở khu vực dễ nhìn thấy như sau: “Chứa IC: 7542A-MT7921”.

Phạt cảnh cáo:

 1. Thiết bị hoạt động trong băng tần 5150-5250 MHz chỉ được sử dụng trong nhà để giảm khả năng gây nhiễu có hại cho các hệ thống vệ tinh di động đồng kênh;
 2. Đối với các thiết bị có (các) ăng ten có thể tháo rời, độ lợi ăng ten tối đa cho phép đối với các thiết bị trong dải tần 5250-5350 MHz và 5470-5725 MHz phải sao cho thiết bị vẫn tuân thủ giới hạn eirp;
 3. Đối với các thiết bị có (các) ăng ten có thể tháo rời, độ lợi ăng ten tối đa cho phép đối với các thiết bị trong băng tần 5725-5850 MHz phải sao cho thiết bị vẫn tuân thủ các giới hạn eirp khi thích hợp;
 4. Nếu có thể, (các) loại ăng ten, (các) kiểu ăng ten và (các) góc nghiêng trong trường hợp xấu nhất cần thiết để duy trì tuân thủ yêu cầu về mặt nạ độ cao eirp nêu trong mục 6.2.2.3 phải được chỉ rõ.

CÁCH SỬ DỤNG ANTENNA CÓ THỂ TẨY ĐƯỢC
Máy phát vô tuyến này (IC: 7542A-MT7921 / Model: MT7921) đã được ISED phê duyệt để hoạt động với loại ăng ten được liệt kê bên dưới với độ lợi cho phép tối đa được chỉ ra. Các loại ăng-ten không có trong danh sách này, có độ lợi lớn hơn độ lợi tối đa được chỉ định cho loại đó, bị nghiêm cấm sử dụng với thiết bị này.
Danh sách (các) ăng-ten được chấp thuận

Ăng-ten 2

Tài liệu / Nguồn lực

dự án

Related Posts