KaoBB

Kết nối iPad và máy tính của bạn bằng cáp

báo cáo quảng cáo này

Với cáp USB hoặc bộ điều hợp, bạn có thể kết nối trực tiếp iPad với máy Mac hoặc PC Windows.

Pin iPad sạc khi iPad được kết nối với máy tính và khi máy tính được kết nối với nguồn điện.

Exit mobile version