logitech Hướng dẫn sử dụng Chuột chơi game không dây Lightspeed G603

Hướng dẫn sử dụng chuột chơi game không dây Logitech Lightspeed G603
Logitech G603 .Chuột chơi game không dây Lightspeed

Cài đặt phần ghi chú

Cài đặt
Cài đặt
Cài đặt

Hướng dẫn về pin

Hướng dẫn về pin
Hướng dẫn về pin

phong cảnh cao và thấp

phong cảnh cao và thấp

không gian sản phẩm chúng tôi

không gian sản phẩm chúng tôi

kết nối bluetooth

kết nối bluetooth

Cài đặt

Số đăng ký TRA: ER43529/15

Số đại lý: DA0065887/11

nhãn hiệu FC

Mẫu/Số: C-U0008

CFT: RCPLOCU11-0321

© 2017 Logitech. Logitech, Logi và các thương hiệu Logitech khác thuộc sở hữu của Logitech và có thể được đăng ký. Nhãn từ và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu này đều được cấp phép. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Tài liệu/Tài nguyên

Logitech G603 .Chuột chơi game không dây Lightspeed [pdf] hướng dẫn sử dụng
Chuột Chơi Game Không Dây G603 Lightspeed, G603, Chuột, Chuột Chơi Game, Chuột Không Dây, Chuột Chơi Game Không Dây, Chuột Chơi Game Không Dây G603, Chuột Chơi Game Không Dây Lightspeed

Related Posts