Phần mềm Razer Synapse 2.0, trình điều khiển và các bản cập nhật để tải xuống

Razer Synapse là phần mềm cấu hình hợp nhất của chúng tôi cho phép bạn kết nối lại các điều khiển hoặc gán macro cho bất kỳ thiết bị ngoại vi Razer nào và tự động lưu tất cả cài đặt vào đám mây. Khi bạn tham dự một bữa tiệc hoặc giải đấu LAN, bạn không cần cấu hình thiết bị tẻ nhạt vì bạn có thể lấy chúng từ đám mây và sở hữu chúng ngay lập tức.

Microsoft Windows 10/8/7 – Tải xuống

Related Posts