PWS 780-125 Hướng dẫn sử dụng / Biểu dữ liệu / Hướng dẫn

Thực hiện theo các cảnh báo và hướng dẫn về an toàn dụng cụ điện này để giữ an toàn khi sử dụng máy mài góc Bosch của bạn. Tìm hiểu về PWS 680-115, PWS 7-115, PWS 700, PWS 700-115, PWS 700-125, PWS 7000, PWS 720-115, PWS 730-115, PWS 75-115, PWS 750-115, PWS 750 – 125, PWS 7500, PWS 780-125, PWS 7800, PWS 850-115 và PWS 850-125. Bảo vệ bạn khỏi bị điện giật, hỏa hoạn và thương tích nghiêm trọng.

Related Posts