Đặt mua KaoBB tại Quận 8

Phường 1

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 516-518-520 Dương Bá Trạc, P. 1 NT Long Châu  1800 6928

Phường 2

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 114 Nguyễn Thị Tần, P. 2 NT  Long Châu  1800 6928
Số 161-163 Âu Dương Lân, P. 2 NT  Long Châu  1800 6928
Số 254 Dương Bá Trạc, P. 2 NT Trung Sơn 0919 165325

Phường 3

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 162-164 Âu Dương Lân, P. 3 NT Long Châu 1800 6928
Số 170 Âu Dương Lân, P.3 NT Yến Nhi 0908 779 789

Phường 4

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 97 Nguyễn Thị Mười, P.4 NT  Nhân Hoàng 0286 6825951

Phường 5

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 238 Bùi Minh Trực, P. 5 NT Thiện Chí 0987 009 843

Phường 6

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 296 Bùi Minh Trực, P. 6 NT  Ngọc Kiều 0919 069899

Nếu địa chỉ nhà thuốc không thuận tiện để mẹ đi mua KaoBB, hãy liên hệ tổng đài 1800 6855 (MIỄN CƯỚC) hoặc nhắn tin ngay cho KaoBB để được hướng dẫn cách mua thuận tiện nhất.

Vui lòng để lại số điện thoại, KaoBB sẽ liên hệ để chỉ nhà thuốc gần nhất cho bạn.

    Bình luận của bạn

    Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.