SKYLOONG GK84 USB + Bluetooth 2 Chế độ Hướng dẫn sử dụng Bàn phím

SKYLOONG-Logo

Bàn phím SKYLOONG GK84 chế độ USB+Bluetooth 2

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 1

Điều kiện bluetooth: t1, t2, t3 Một trong các đèn LED màu xanh nhấp nháy, bàn phím đang kết nối với thiết bị BT.

fn gợi ý: fn + dấu cách BẬT/TẮT chế độ BT, được liên kết với chế độ USB.
* Các ký hiệu trong keycap PBT chỉ mang tính tham khảo, vui lòng nhấn phím fn và phím chức năng cùng lúc tùy theo tình hình bàn phím thực tế.

mô tả chức năng fn

xác định lược đồ

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 6Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 7

cài đặt đèn nền

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 2

cài đặt bluetooth

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 3

kiểm soát hệ thống

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 4

chức năng chức năng

Bàn phím SKYLOONG GK84 USB+Bluetooth 2 chế độ-Hình 5

Thông báo của FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Thao tác này cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

  1. Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và
  2. Thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu sóng nhận được, kể cả nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào không được phê duyệt rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

ghi chú: Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong hệ thống lắp đặt dân dụng.
Thiết bị này tạo ra và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

  • Xoay hoặc di chuyển ăng-ten thu sóng.
  • Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
  • Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch mà bộ thu được kết nối.
  • Tham khảo ý kiến ​​đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV để được trợ giúp.

Thiết bị này đã được đánh giá và cho thấy đáp ứng các yêu cầu chung về phơi nhiễm RF. Thiết bị có thể được sử dụng không hạn chế trong các điều kiện tiếp xúc di động.

Tài liệu/Tài nguyên

Related Posts