SM-N986B / DS Hướng dẫn sử dụng / Bảng dữ liệu / Hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng điện thoại Samsung Electronics SM-N986B/DS LTE của bạn một cách an toàn với Hướng dẫn sử dụng. Tìm thông tin về nội dung gói, cách thải bỏ đúng cách và lắp thẻ nano-SIM. Xem lại thông tin an toàn để ngăn ngừa sự cố và hư hỏng thiết bị.

SamsungGalaxy Note20

Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note20 này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các kiểu máy SM-N980F, SM-N980F/DS, SM-N981B, SM-N981B/DS, SM-N985F và SM-N986B. Tải xuống tệp PDF được tối ưu hóa và tìm hiểu cách khai thác tối đa thiết bị của bạn.

Sổ tay hướng dẫn này cung cấp PDF gốc được tối ưu hóa cho Phiên bản các kiểu máy Samsung SM-N980F, SM-N980F/DS, SM-N981B, SM-N981B/DS, SM-N985F, SM-N985F/DS, SM-N986B, SM-N986B/DS. Nhận hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng thiết bị của bạn.

SAMSUNG SM-N980F

Hướng dẫn sử dụng PDF được tối ưu hóa này có chứa hình minh họa. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị của bạn một cách dễ dàng.

Related Posts