Sử dụng Digital Touch trên iPhone, iPad và iPod touch của bạn

Là Yobáo cáo quảng cáo này

Sử dụng Digital Touch để gửi bản phác thảo, lần nhấn và thậm chí cả nhịp tim – trực tiếp từ ứng dụng Tin nhắn.

sao băng

Chạm và giữ màn hình bằng một ngón tay.

hôn

Chạm vào màn hình bằng hai ngón tay.

trái tim tan vỡ

Chạm và giữ màn hình bằng hai ngón tay và kéo xuống.

Nếu bạn gửi Digital Touch cho người dùng không có iOS 10 trở lên, họ sẽ nhận được hình ảnh tĩnh thay vì hình động. Ngoài ra, khi bạn gửi nhịp tim, nó có thể bao gồm các nhịp tim do Apple Watch hoặc các cảm biến nhịp tim khác ghi lại.

Thêm bản phác thảo vào ảnh hoặc video

ngày phát hành:

Related Posts